top of page

PRIVACY POLICY

La Maison de la Mer besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van de persoonlijke gegevens van de gebruikers van de website. Wij verbinden ons ertoe om het beste niveau van bescherming van uw persoonlijke gegevens te verzekeren in overeenstemming met de Europese en Belgische regelgeving die op dit gebied van toepassing is.

Voor meer informatie over de bescherming van uw persoonlijke gegevens kunt u ook terecht op de website van het Belgisch Agentschap voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: www.privacycommission.be.


1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonlijke gegevens ?
Bedrijfsnaam: LAP Management
Rechtsvorm: SPRL
Postadres van de maatschappelijke zetel: Rue Charles Plisnier, 25 - 1420 Braine L'Alleud
Telefoon: +32 (0)67 88 36 01
Post: 
Nummer BCE (Kruispuntbank voor ondernemingen): 0716.795.455
BTW-nummer : BE0716795455

 


2. Waarom verzamelt La Maison de la Mer mijn persoonlijke gegevens ?
La Maison de la Mer gebruikt uw persoonlijke gegevens voornamelijk voor de volgende doeleinden:

 • Het beheer van de aanvragen en de relaties met de klanten

 • De veiligheid van onze site

 • Kennis van de klant, statistieken en prestaties van onze site

 • Het opzetten van een database voor onze nieuwsbrieven

 • Promoties versturen over onze partners

 


3. Welke persoonlijke gegevens worden over mij verzameld? Welke gegevens ?
Wij verzamelen en verwerken gegevens zoals uw familienamen, voornamen, adressen, e-mailadressen, IP-adressen, verbindings- en navigatiegegevens, voorkeuren en interesses, bekeken pagina's, klachten.

 


4. Wanneer worden deze gegevens verzameld ?
Wij verzamelen de informatie die u ons verstrekt, in het bijzonder wanneer:

 • U bladert op onze site en bezoekt bestemmingen op zee.

 • U neemt deel aan een spel of wedstrijd.

 • U neemt contact op met onze klantenservice via Chatbot of de "Contact" pagina.

 • U schrijft een commentaar.

 • U vraagt om promoties van onze partners per e-mail te ontvangen.

 • U waarschuwt ons voor een mogelijke fout op onze website.

 


5. Welke mededelingen zal ik waarschijnlijk ontvangen ?
Nieuwsbrieven. 

 


6. Op welke wettelijke basis en voor hoe lang worden mijn persoonsgegevens verwerkt ?

De verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt gerechtvaardigd door verschillende principes, afhankelijk van het gebruik ervan.

 

Rechtsgrondslag voor de verwerking
La Maison de la Mer verzamelt en verwerkt uw gegevens voor specifieke en legale doeleinden. Sommige verwerkingen worden uitgevoerd om te voldoen aan legitieme belangen, zoals contractuele verplichtingen met onze partners.

Houdbaarheid
De meeste gegevens (uw e-mailadressen,...) worden gearchiveerd in onze databank. Ze worden echter na 36 maanden uit onze database verwijderd als u 3 jaar inactief bent geweest. Elke 13 maanden wordt u op onze website opnieuw gevraagd om toestemming te geven voor het verwerken van cookies.

Wie zijn de ontvangers van mijn gegevens ?
De gegevens die wij verzamelen kunnen worden doorgegeven aan externe dienstverleners die La Maison de la Mer gebruikt om haar diensten uit te voeren voor de hierboven genoemde doeleinden. Bijvoorbeeld voor het beheer, de uitvoering, de verwerking, maar ook voor de marketing.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, stuur dan een e-mail naar het volgende adres: info@lamaisondelamontagne.be.

 

Het delen van gegevens met derden

Om onze marketingcampagnes zo goed mogelijk te kunnen richten, informeren wij u dat wij sommige van uw niet-identificeerbare gegevens aan partners kunnen doorgeven, zoals sociaal-demografische gegevens, cookies of technische identificatoren, zonder dat zij u persoonlijk kunnen identificeren. Dit is om onze klantenkennis te verbeteren.


7. Hoe geef ik uitdrukking aan mijn keuzes over het gebruik van mijn gegevens ?

U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens zoals hierboven beschreven:

 • Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief

 • Dan op elk moment


8. Wat zijn mijn rechten met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens ?

In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens kunt u uw rechten (toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdraagbaarheid indien van toepassing) uitoefenen per e-mail aan info@lamaisondelamontagne.be. La Maison de la Mer verbindt zich ertoe wijzigingen aan te brengen zodra zij een verzoek tot wijziging ontvangt.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens op hun website www.privacycommission.be.

 


9. Worden mijn gegevens buiten de Europese Unie doorgegeven ?

Er worden geen gegevens verstrekt aan bedrijven die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie die minder strenge wetten op het gebied van gegevensbescherming hebben dan de Europese Unie.

10. Welk gebruik van gegevens met betrekking tot sociale netwerken ?

Het gebruik van de sociale netwerken en diensten van La Maison de la Mer met betrekking tot deze sociale netwerken kan leiden tot het verzamelen en analyseren van bepaalde gegevens tussen de sociale netwerken en La Maison de la Mer. Sociale netwerken zijn digitale communicatiekanalen die worden voorgesteld voor de promotie van partners.


Wij raden u aan om kennis te nemen van het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van sociale netwerken om op de hoogte te zijn van de gegevens die door sociale netwerken worden verzameld en die aan La Maison de la Mer kunnen worden doorgegeven voor commerciële doeleinden.

U kunt de toegang en de vertrouwelijkheid van uw gegevens rechtstreeks op de sociale netwerken instellen.

Sommige gegevens worden gebruikt voor reclamedoeleinden om onze communicatiediensten aan u te verbeteren. Ze staan echter niet toe dat u met naam wordt geïdentificeerd.

De informatie die La Maison de la Mer voor eigen rekening verzamelt via de sites of diensten van La Maison de la Mer in verband met sociale netwerken valt onder deze voorwaarden.

Anderzijds wijst La Maison de la Mer alle verantwoordelijkheid af voor het gebruik van uw gegevens door sociale netwerken voor hun eigen rekening.

 


11. Welke cookies worden gebruikt voor advertentietargeting ?

We gebruiken tracking tools zoals cookies om de reclame af te stemmen op uw behoeften en verwachtingen. Dit zorgt voor een optimale klantervaring.


Wilt u meer informatie over dit onderwerp, stuur dan een e-mail naar het volgende adres: info@lamaisondelamontagne.be.

bottom of page